Skape etablererstipend

Skape tilbyr nå tilskuddsordning for gründerbedrifter i Rogaland!

Formål:

Skape Etablererstipend (SES) er en tilskuddsordning for nye bedrifter i Rogaland som ønsker å teste markedet og øke sin kompetanse. Formålet med ordningen er å gi bedriftene mulighet til å avklare om det er et marked for deres produkt og tjenester. SES er spesielt rettet mot forretningsideer som er uten eller har lav innovasjonsgrad.

Maksimalt søkebeløp inntil 50 000 kroner.

Det vil bli ny utlysning for SES til våren 2024.

Om søknaden

Hvordan søker jeg?

Hva er søknadsfristen?