Skape etablererstipend

Skape tilbyr nå tilskuddsordning for gründerbedrifter i Rogaland!

Formål:

Skape Etablererstipend (SES) er en tilskuddsordning for nye bedrifter i Rogaland som ønsker å teste markedet og øke sin kompetanse. Formålet med ordningen er å gi bedriftene mulighet til å avklare om det er et marked for deres produkt og tjenester. SES er spesielt rettet mot forretningsideer som er uten eller har lav innovasjonsgrad.

Maksimalt søkebeløp: 50 000 kroner.

Du kan nå søke på SES 2024 HER.

Søknadsfristen er 20. August 2024

For nærmere informasjon kontakt:

Camilla Torvik Tønne - camilla.torvik.tonne@skape.no

Om søknaden

Hvordan søker jeg?

Hva er søknadsfristen?