Daglig drift

I forbindelse med daglig drift av foretak er det en rekke arbeidsoppgaver som må utføres. Mange er lovpålagte og må gjøres fortløpende.

Lover og forskrifter

Skatt og økonomi

Ved etablering av bedrift er det svært viktig at du har god økonomisk styring for å sikre et godt og langvarig resultat.

Skatteetatens kurs ligger tilgjengelig på nett:
Her finner du 11 filmer om enkeltpersonforetak (ENK).
Her finner du 12 filmer om aksjeselskap (AS).

Sørg for å ha god orden på dine papirer. Ta vare på alle bilag relatert til kostnader og inntekter, og pass på at du følger de regler som er satt for din type bedrift.

Her er noen gode tips til smart økonomistyring:

Opplysninger

Annet