Hva er Skape?

Nye etablerere møter ofte en jungel av ustrukturert informasjon. Skape ønsker på en enkel og brukervennlig måte å gi en oversikt over ulike tilbud i Rogaland. Samtidig henviser vi til annen nyttig informasjon som har relevans for bedriftsetablering.

Skape ble etablert i 2007 for å kunne tilby gründere i Rogaland støtte og hjelp til å lykkes med å etablere en ny virksomhet.

En-dør-inn-Skape.png#asset:1438
Illustrasjon - En dør inn - Skape

Skape leverer individuell rådgiving og opplæring til gründere i Rogaland som er i startfasen av etableringen sin.

Skape er et partnerskap mellom alle de 23 kommunene i fylket. Rogaland fylkeskommune, som også er administrativt ansvarlig for Skape.

Formål:

 • Rogaland skal bli det beste stedet i landet for å etablere ny virksomhet
 • Etablereren settes i sentrum
 • Det skal gis et likeverdig tilbud til etablerere i alle kommuner
 • Motivasjon og trygghet for etablerere
 • Styrke mulighetene for at etablerere lykkes
 • Målrettet individuell oppfølging og veiledning
 • Koble nyskapende ideer med lokalt næringsliv/investorer
 • Synliggjøre regionen som et attraktivt sted å etablere seg

Aktiviteter:

 • Tilby nyttig informasjon for etablerere
 • Individuell veiledning til etablerere
 • Etablererkurs
 • Temakvelder
 • Seminar og forum for etablerere
 • Etablererkalender som viser alle aktiviteter i distriktet
 • Jevnlige introduksjonskurs om etablering av bedrift

Trenger du å kontakte oss, så finner du vår kontaktinformasjon her.