Andre maler

Her finner du en samling av diverse maler som kan være nyttige å ha med seg.

Budsjett og økonomistyring mal

Et budsjett er en oversikt over forventede inntekter og kostnader for en bedrift over en bestemt periode. Budsjettet viser det forventede regnskapet for neste budsjettperiode, og viser de økonomiske konsekvensene av de planlagte aktivitetene bedriften din skal gjennomføre i en gitt periode.

Last ned:

Budsjett og økonomistyring maler fra Altinn

Faktura og ordre mal

En faktura er et salgsdokument som stadfester et avtalt salg mellom selger og kjøper. Fakturaen utstedes av selgeren som spesifiserer avtalt mengde og pris av en vare eller tjeneste, og betales av kjøperen innen en gitt tidsfrist.
Loven stiller strenge krav til hva regninger skal inneholde. Derfor kan du ikke lage lovlige fakturaer i programmer som Word eller Excel, men må benytte et godkjent fakturaprogram.

  • Du kan lage fakturaer gratis hos Sliptree
  • Du kan lage fakturaer gratis hos Centiga

Se mer på altinn hva en faktura må inneholde.

Ansatt og timelister mal

Timelisten holder oversikt over hvor mange timer en ansatt har arbeidet over en gitt periode.

Last ned:

Kjørebok mal

En kjørebok holder oversikt over antall timer og hvor mange kilometer en ansatt har kjørt i arbeidssammenheng.

  • Autogear tilbyr en gratis nettbasert kjørebok som er veldig enkel å bruke. Her er alle satser lagt inn, og kjøreboken er offentlig godtkjent.

Reiseregning mal

Denne malen er nyttig for å skrive reiseregning som dokumenterer alle kostnader ved reise i din bedrift. Husk også at du må ta vare på alle originale kvitteringer i regnskapet.

Last ned: