Offentlige veiledere

Når du skal starte egen bedrift kan du få veiledning fra det offentlige. Her er en oversikt over offentlige veiledere for etablerere.

 • Altinn
  Altinn har samlet det du trenger å vite for å etablere deg som næringsdrivende og drive næringsvirksomhet i Norge. Hos Altinn kan du også finne en rekke guider som gir deg veiledning om ulike aspekter ved å starte og drive egen bedrift.
 • Altinn - Veileder for enkeltpersonforetak
  Altinn har utarbeidet en digital veileder for å forberede deg som skal start enkeltpersonforetak. Den viser gode punkt på hva du bør tenke på og hva slags risiko som innebærer oppstart av enkeltpersonforetak.
 • Innovasjon Norge
  Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Innovasjon Norge har også informative kurs som kan være interessante for deg som skal starte opp egen bedrift.
 • Mattilsynet
  Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Alle som jobber med produksjon, distribusjon og servering av mat har ansvar for å følge Norges lover og forskrifter. Norge må også følge internasjonale regler som for eksempel EØS-avtalen. Her får du veiledning om hvilke regler som gjelder dersom du driver en bedrift som tilbyr noen av disse produktene.
 • NAV Rogaland
  Behov for "Næringsfaglig vurdering? - Dersom du er registrert hos NAV og planlegger å søke om å beholde dagpenger eller attføringspenger under etablering, skal du først innhente informasjon om søkeprosessen ved ditt NAV-kontor (NAV kontorene i Rogaland). Deretter skal du ha en såkalt "næringsfaglig vurdering", som skal vedlegges søknaden din til NAV. Her finner du vår Næringsfaglig vurdering-mal.
  Avhengig av bosted skal du kontakte samme instans som yter veiledning og individuell rådgivning i din kommune / region.
 • Norge.no
  Veiviser til offentlige tjenester på nett. Noreg.no er en veiviser til digitale tjenester (selvbetjeningsløsninger) fra statlige virksomheter, fylkeskommuner og kommuner. Portalen gir deg også informasjon om hvordan du kan kommunisere på nett med det offentlige og velge digital postkasse.
 • Rogaland Fylkeskommune
  Rogaland Fylkeskommune tilbyr blant annet et utvalg av økonomiske støtteordninger. Noen av disse kan egne seg for etablerere.
 • Skatteetaten
  Skatteetaten kan bistå alle når det gjelder spørsmål relatert til skatter og avgifter for bedrifter og privatpersoner. Her kan du finne ditt lokale skattekontor. Skatteetaten holder også jevnlige kurs for nye næringsdrivende med nyttig informasjon innenfor regelverk og skatt.
 • Brønnøysundregistrene
  Brønnøysundregistrenes samfunnsoppdrag er å være en tillitsskapende registerfører og datakilde, og regjeringens utøvende organ i utviklingen av elektroniske tjenester, særlig for næringslivet
 • Navnesøk
  Tjenesten er ment for deg som skal starte egen bedrift eller som allerede er i gang. Den gjør det enkelt å sjekke om et navn du ønsker deg er opptatt eller i konflikt med navn som allerede er registrert. Med ett og samme søk sjekker du både domenenavn, foretaksnavn og varemerker.
 • Patentstyret
  Vi gir kunnskap om immaterielle rettigheter og verdier, slik at bedrifter kan sikre sine investeringer, konkurranseposisjoner og skape økonomisk vekst i det norske samfunnet.

Kommende kurs