Rådgivere

Skape samarbeider med flere kommuner og regioner i forbindelse med kurs og veiledning for deg som vil starte egen bedrift.

Rådgiver i Skape

Skape er et fylkesdekkende initiativ som samarbeider med aktører over hele Rogaland. Hos Skape kan du få råd og veiledning når du skal starte din egen bedrift. Vi samarbeider vi med flere kommuner og regioner i forbindelse med kurs og veiledning for deg som vil starte egen bedrift. Finn din veileder basert på hvilken region / kommune du er bosatt i! Kommunene har egne nettsider hvor det er mulig å finne nyttig informasjon.

Du er også velkommen til å sjekke kurskalenderen som til enhver tid er presentert på Skapes nettside og melde deg direkte via nettet på kurs som passer.

Bokn / Gjesdal / Haugesund/ Hjelmeland/ Hå / Klepp/ Lund / Karmøy/ Kvitsøy / Randaberg / Sandnes / Sauda / Sola / Stavanger / Time/ Tysvær/ Utsira

Du som er bosatt i disse kommunene kan kontakte Skape direkte for veiledning og individuell rådgivning i spørsmål knyttet til etablering av egen virksomhet. Du er også velkommen til å sjekke Skapes kurskalender som til enhver tid er presentert på Skapes nettside og melde deg direkte via nettet på de kurs som passer.

Bjerkreim / Eigersund / Sokndal / Suldal / Strand / Vindafjord

Du som er bosatt i en av disse kommunene kan kontakte næringsavdelingen / sjef i kommunen for individuell rådgivning i spørsmål knyttet til etablering av egen virksomhet. Du finner rett instans i din kommune på ett av følgende nettsteder:

Bjerkreim kommune
Ta kontakt med kommunen

Eigersund kommune
For mer informasjon: Eigersund Næring og Havn KF, eller ta kontakt med daglig leder i Eigersund næring og havn Anne Vigdis Ellingsen

Sokndal kommune
Ta kontakt med næringssjef i Sokndal kommune Nils Jacobsen

Strand kommune
Ta kontakt med rådgiver hos Statsforvalteren i Rogaland Annabell Pflüger

Suldal kommune
Ta kontakt med daglig leder i Suldal Næringshage Laila Steine

Vindafjord kommune
Ta kontakt med daglig leder i Medvind Næringshage Kari Aakra

Tilbud i kommunene og regionale kontorer

Kommunene har egne nettsider hvor det er mulig å finne nyttig informasjon for etablerere. I tillegg finnes det regionale veiledere, både innen offentlig- og privat sektor, som kan bistå i forbindelse med etablering av virksomhet i Rogaland.

Behov for "Næringsfaglig vurdering?"

Dersom du er registrert hos NAV og planlegger å søke om å beholde dagpenger eller attføringspenger under etablering, skal du først innhente informasjon om søkeprosessen ved ditt NAV-kontor (NAV kontorene i Rogaland). Deretter skal du ha en såkalt "næringsfaglig vurdering", som skal vedlegges søknaden din til NAV. Avhengig av bosted skal du kontakte samme innstans som yter veiledning og individuell rådgivning i din kommune / region som er angitt ovenfor. Her finner du vår Næringsfaglig vurdering-mal som Skape bruker.

Bestill gratis rådgivning

For at vi skal kunne gi deg de beste rådene er det fint om du forteller oss litt om idéen din.

Kom i gang

Kurstilbud fra Skape for hele Rogaland

Uansett hvor du er bosatt i fylket er du velkommen til å sjekke kurskalenderen som til enhver tid er presentert på Skapes nettside og melde deg direkte via nettet på de kurs som passer. Det vil også bli arrangert kurs eller videooverføring av kurs, i regi av Skape i samarbeid med den kommunen eller regionale kontor der du bor. Slike fellesarrangement kunngjøres i den aktuelle regionen og på Skape sitt nettsted - sjekk der for nærmere informasjon.

Kommende kurs