Personvernerklæring

Oppdatert per 02.02.2023.

Denne personvernerklæring handler om hvordan vi samler inn og bruker informasjon om kundene til Skape. Dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med norske og EU-rettslige regler (GDPR).

Om Skape:

Skape leverer opplæring og veiledning for gründere i Rogaland. Les mer om vår virksomhet HER. Skape eies av alle de 23 kommunene i Rogaland, Statsforvalterens landbruksavdeling og Rogaland fylkeskommune som er juridisk ansvarlig for Skape. Daglig leder i Skape er behandlingsansvarlig.

Skape/Rogaland fylkeskommune er i henhold til personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR) behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles av oss.

Vi har følgende kontaktdetaljer:
Besøksadresse: Måltidets Hus (Bygg I 7) - Innovasjonsparken Stavanger , Richard Johnsensvei 4, 4041 Stavanger
Telefonnummer: 950 48 515
E-postadresse: post@skape.no
Webside: www.skape.no
Organisasjonsnummer: 971045698 (Rogaland fylkeskommunes organisasjonsnummer)

Personopplysninger:
Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres ved hjelp av en referanse til navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller andre identifikatorer. For en oversikt over kategoriene av personopplysninger som behandles av Skape og annen viktig informasjon om vår behandling av personopplysninger, vennligst les informasjonen nedenfor.

Vi avslører aldri opplysninger om deg til andre parter. Tilgang til personlig informasjon er begrenset til Skape sine ansatte og din personlige veileder som må ha tilgang for å gjøre jobben sin. Det er stilt samme krav til sikkerhet og konfidensialitet hos våre leverandører som oss selv gjennom våre databehandleravtaler.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene for Skape er samtykke eller avtale. Samtykket avgis ved din registrering til kurs, seminar, individuell rådgiving, næringsfaglig vurdering eller som mottaker av nyhetsbrevet.

Vår databehandler er Origin, og er vår leverandør for utvikling av nettsiden og gründerdatabasen. Opplysningene lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Skape og Origin som har tilgang til opplysningene som samles inn. Skape har en databehandleravtale med Origin som bestemmer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til, og hvordan den skal sikres

Skapes behandling av personopplysninger:

Gründerdatabasen
Opplysninger som ligger i Skape sin gründerdatabase brukes til kursadministrasjon, regnskap, statistikk og veiledning -og opplæringstiltak. Opplysninger brukes kun av Skape sine ansatte og ekstern rådgiver hvis man er tildelt den av Skape.

I gründerdatabasen lagres følgende opplysninger om deg:
For- og etternavn, e-mail, telefon, adresse, poststed, postnummer, kommune, fødselsdato.

Kurspåmelding
Når du melder deg på kurs eller seminar i regi av Skape må du godkjenne at dine opplysninger legges i Skape sin gründerdatabase. Se videre under punkt 1 i personvernerklæringen. Vi deler ikke deltakerlister under våre kurs.

Individuell rådgivning
Når du melder deg på for individuell rådgivning i regi av Skape må du godkjenne at dine opplysninger legges i Skape sin gründerdatabase. Se videre under punkt 1 i personvernerklæringen.

Statistikk
Skape deler statistikk på kursdeltakere og de som får individuell rådgiving i årsrapporten som sendes til alle eierne, altså alle 23 kommuner, Statsforvalteren, Rogaland fylkeskommune, samt til Innovasjon Norge som Skape mottar økonomisk støtte fra. Årsrapporten legges også ut på Skape sin nettside. Statistikk i rapporten kan ikke spores tilbake til den enkelte person. Statistikk for kurs kartlegger følgende:

 • Antall gjennomførte og avlyste kurs
 • Totalt antall deltakere per kurs og per kommune
 • Antall deltakere som har relasjon til landbruket
 • Antall som mottar ytelser fra NAV

  Statistikk for individuell rådgiving kartlegger følgende:

 • Totalt antall deltakere for individuell rådgiving og per kommune
 • Totalt antall timer per alle deltakere
 • Totalt antall deltakere per Skape Forum
 • Totalt antall Næringsfaglige vurderinger per kommune

Nyhetsbrev
Skape sender jevnlig ut et nyhetsbrev. Når du melder deg på vårt nyhetsbrev ber vi om din e-postadresse og for- og etternavn. Din e-postadresse vil bli bruk til utsending av nyhetsbrev, og de øvrige opplysningene til å tilpasse innholdet i nyhetsbrevet til din profil. For hvert nyhetsbrev som sendes har du som mottar brevet en mulighet til å stoppe mottaket av fremtidige utsendelser («unsubscribe»). Dersom du melder deg av abonnement for nyhetsbrevet vil informasjonen om deg bli deaktiv. Du vil da ikke lenger motta nyhetsbrevet vårt.

Nettside
Vi samler inn uidentifiserte opplysninger om besøk på www.skape.no for en utarbeidet statistikk, slik at vi kan lage et mest mulig brukervennlig nettsted. Vi kan ikke spore opplysningene tilbake til de enkelte brukerne. Alle data er anonymiserte og knyttet til en gruppe og vil ikke bli behandlet individuelt. Hvis du ikke vil bidra til analysen av bruken av våre nettsider, kan du reservere deg mot det.

Informasjonskapsler
(Cookies) Ved å gå inn på våre nettsider, samtykker du til å få informasjonskapsler (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin) i nettleseren din. Du kan avstå fra å godta lagring av informasjonskapsler, men det kan føre til at nettsidene ikke fungerer optimalt. Informasjonsark vil ikke være knyttet til deg som individ. En IP-adresse er definert som personlig opplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Skape bruker Google Analytics-funksjonen for å anonymisere IP-adresse før informasjonen blir lagret. Dermed kan de lagrede IP-adresser ikke brukes til å identifisere de enkelte brukerne. Informasjonen som samles inn av Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Sosiale medier
Skape benytter Facebook, Instagram, YouTube og andre sosiale medier for å gi informasjon om våre aktiviteter. Dersom du følger oss på disse sosiale medier, vil den relevante plattformen være ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Google Analytics
Skape tar ut statistikk fra Google Analytics på totalt antall som bruker Skape sin webside og hvor mange av disse som er unike brukere. Informasjonen som er generert av en slik informasjonskapsel ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert IP-adressen, sendes til Google og lagres på servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Dine rettigheter:

Du har rett til å:

 • Motta informasjon
 • Kreve innsyn
 • Kreve retting
 • Kreve sletting med mindre det ikke kolliderer med regnskaps- og bokføringsloven
 • Kreve begrensning
 • Dataportabilitet
 • Klage til tilsynsmyndighet
 • Protestere

  (som angitt i EUs generelle personvernforordning (GDPR) kapittel III)

Annen relevant lovgivning
Skape er underlagt arkivloven og offentlighetsloven. Vi er derfor forpliktet til å:
lagre dokumentasjon/informasjon (herunder personopplysninger) i samsvar med arkivloven i en lengre periode enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for; og
gi innsyn i dokumentasjon/informasjon (herunder personopplysninger) i samsvar med offentlighetsloven (dvs. en utlevering av personvernopplysninger).

Andre relevante grunnlag for utlevering av personopplysninger er angitt ovenfor Skapes behandling av personopplysninger.

Ta gjerne kontakt med oss på post@skape.no hvis noe er uklart for deg.