Gründerarena

Det finnes mange regionale gründermiljø, inkubatorer og næringshager som kan gi rådgivning og nettverk til gründere. Under har vi samlet en liste over slike arenaer i Rogaland.

NÆRINGSHAGER OG NETTVERK

 • TEAL
  TEAL er en del av det landsdekkende Næringshageprogrammet. En næringshage er et innovasjonsselskap som tilbyr bedriftene tjenester som bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsidéer, markedsplanlegging, nettverksbygging, internasjonalisering og andre utviklingsrelaterte oppgaver til en subsidiert kostnad.
 • Nordic edge
  Nordic Edge er en ideell organisasjon som jobber i tett samarbeid med private selskaper, kommuner, akademia og innbyggere mot smartere og mer bærekraftige byer og samfunn. Deres mål er å være en drivkraft for utvikling, testing og eksport av smartby-teknologi og bærekraftige løsninger på vegne av våre klyngemedlemmer.
 • Innovasjonspark Stavanger
  Innovasjonspark Stavanger - er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 150 bedrifter, lokalisert på universitetsområdet på Ullandhaug sentralt i Stavanger. Ipark tilbyr kontorer og fasiliteter, og har et innovasjons- og klyngeprosjekt, samt inkubator. Inkubatorern bistår gründere og selskaper med idéutvikling, kommersialisering og med innhenting av kapital.
 • Rogaland Ressurssenter
  Rogaland Ressurssenter AS er en næringshage beliggende på Avaldsnes, Karmøy. Senteret er tilholdssted for ca 20 bedrifter som ønsker å styrke hverandre, og samarbeide på tvers av fag i et nettverk. Næringshagen Rogaland Ressurssenter er en av 50 næringshager i hele landet som er tatt opp i det nasjonale Næringshageprogrammet. Dette betyr at de får offentlige midler til å hjelpe regionens gründere og næringsliv i å realisere sine forretningsideer.
 • Ryfylke IKS
  Ryfylke IKS er eit interkommunalt selskap for kommunane Finnøy, Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal og Sauda.
 • Sauda Vekst
  Sauda Vekst AS skal bidra til utvikling av et variert næringsliv i Sauda ved å yte kvalifiserte rådgivings- og servicetjenester til bedrifter og offentlig forvaltning. Dette skal primært skje ved at industribedrifter, handel- og reiselivsbedrifter, relaterte tjenesteytende bedrifter og kommunale virksomheter blir knyttet sammen i et nettverkssamarbeid.
 • Næringshagen i Ryfylke
  Næringshagen i Ryfylke (tidligere Suldal vekst) skal legge til rette for nyskaping og vekst i nytt og eksisterende næringsliv. Hovedmålet er å bidra til etablering av nye bedrifter og arbeidsplasser, og arbeide for økt lønnsomhet og vekst i eksisterende næringsliv. Deres visjon er: Aktivt næringsliv gir godt bygdeliv

GRÜNDERMILJØ

 • Innovation Dock - Stavanger
  Innovation Dock i Stavanger og Sandnes (Apache) er et felles kontorsamfunn med fokus på innovative og kreative gründere.
 • Validé er offisiell partner for teknologioverføring for flere forskningsmiljøer, og godkjent Siva inkubator. Dette inkluderer ansvar for IPR og kommersialisering av intellektuelle verdier. Inkubatorvirksomheten retter seg mot innovative oppstartsselskaper regionalt og nasjonalt, og vi vurdere om lag 350 nye ideer og selskaper hvert år. Ideene kommer fra industri, FoU og enkeltpersoner.
 • FOMO Works - Forus, Kontorfellesskap
 • Elefantworkspace - Stavanger, Kontorfellesskap for kreative næringer
 • Creator Makerspace - Stavanger Creator is a non-profit makerspace for the Greater Stavanger region. The audience is both private members and businesses.
 • Driftige Damer - Stavanger
  Driftige damer er et åpent nettverk i sør-Rogaland for kvinnelige gründere, både for nystartede og erfarne eller for de som har en gründer i magen, som ennå ikke har slått ut i full blomst.
 • Gründerloftet - Haugesund, Et kontorfellesskap og møtested for gründere.
 • Stavanger Unlimited
  Bor du på Storhaug eller i Kvernevik og har en idè som kommer ditt lokalsamfunn til gode, eller løser en sosial utfordring i nabolaget/bydelen? Ta kontakt.
 • Ungt entreprenørskap Rogaland
  Ungt Entreprenørskap Rogaland skal inspirere unge mennesker til å forstå og bidra til økt verdiskaping til det beste for samfunnet.
 • SEVS et nyetablert gründermiljø på Lura i Sandnes.
 • Innoasis - Stavanger
  Mer enn bare et kontorfellesskap. Her er det en verktøykasse av tilbud som en innovativ gründer kan dra nytte av. Alt fra en testarena til fasilitering av samarbeid for prosjektstøtter.

PROGRAMMER FOR GRÜNDERE

 • ITSA Growth - ITSA Growth er et 4 måneders program som er spesialdesignet for å gi selskaper i tidlig fase kompetanse, nettverk, verktøy for vekst og tilgang til finansiering.
  Validé er spesialister på å utvikle selskaper i tidlig fase. Det har vi gjort i mer enn 25 år. Vi bruker all vår erfaring, kompetanse og nettverk for å løfte vekstselskapene til et nytt nivå, og gir dem verktøy vi vet at de trenger for reisen videre.
 • Akseleratoren ITSA Start - ITSA Start programmet tilbyr basisferdigheter til ferske gründere. Validé har mer enn 25 års erfaring med å utruste gründere og innovative ideer med kunnskap, nettverk og kapital. Vi vil at dine gode ideer og løsninger, nye produkter, teknologi og tjenester skal ha suksess, og timingen er viktig; Kunnskap må være tilgjengelig når du og din idé trenger det. Derfor tilbyr vi fem ferdigheter på fem uker. Ditt startpunkt for din startup.
 • GrunderAcademy - GründerAcademy er et akseleratorprogram for ambisiøse gründere i Norge. Programmet er ledet av fasilitatorer i Agder, Rogaland, Vestland og Østlandet og har et nettverk av erfarne mentorer i hele landet.
  Sparebank 1 SR-Bank opprettet sitt første akseleratorprogram i 2015. Siden oppstart har over 400 selskaper deltatt i GründerAcademy og dets forløper, Gründerhub.
 • StartUp Weekend - StartUp Weekend er en møteplass der folk får lov til å presentere ideene sine til andre. I løpet av 54 timer skal de beste ideene velges ut og testes. Mentorer og fagpersoner hjelper til på veien.
 • Techstars Energy Accelerator - Et forretningsutviklingsprogram for selskap og startups som jobber med fornybare løsninger innen olje og gass, andre fornybare energiløsninger, nye forretningsmodeller og digitalisering.