Nasjonale støtteordninger

Her er en oversikt over steder du kan finne og søke på økonomiske tilskuddsordninger og andre finansieringsmuligheter nasjonalt.

Økonomiske støtteordninger:

 • Altinn
  Her finner du en oversikt over mange støtteordninger
 • Forskningsrådet Institusjoner, bedrifter og virksomheter kan søke Forskningsrådet om midler til forskning og utvikling. Enkeltpersoner kan normalt ikke søke.
 • Norsk Design- og Arkitektursenter
  Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) finansierer og igangsetter primært prosjekter i norsk næringsliv.
 • Fond for utøvende kunstnere
  Fondet gir støtte til prosjekter der det deltar profesjonelle, utøvende kunstnere, og til innspillinger som foretas i Norge. Utøverne må bo og hovedsakelig ha sitt virke i Norge.
 • Fordelingsutvalget
  Tildeler tilskudd til Norges frivillige, landsomfattende barne- og ungdoms-organisasjoner
 • Frifond
  Statlig støtte til aktiviteter for barn og unge opp til 26 år.
 • Innovasjon Norges Finansieringstjenester
  Lån, tilskudd, stipender, egenkapital og garantier
 • Kommunale Næringsfond
  Næringsfondet kan nyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres.
 • Legathåndboken
  Inneholder 2300 søkbare legater på nett. Kommer også ut i papirform.
 • Nordisk samarbeid
  Støtter ulike aktiviteter som er med på å stimulere og fordype det nordiske samarbeidet. Dette skjer gjennom prosjektbidrag, stipend og utvekslingsprogram.
 • Norsk Kulturminnefond
  Her fordeles penger til kulturminnetiltak og til kulturminneprosjekter
 • UNIFOR
  Forvaltningsstiftelsen for fond og legater administrerer og forvalter omlag 200 fond og legater med ideelt formål, blant annet med støtte til forskning og utdanning ved Universitetet i Oslo.