Regionale støtteordninger

Her er en oversikt over økonomiske støtteordninger og andre finansieringsmuligheter i Rogaland.

Økonomiske støtteordninger:

 • Rogaland Fylkeskommune
  Oversikt over økonomiske støtteordninger. Se søknadsfrister og kriterier for de ulike støtteordningene.
 • Connect Vest
  En non-profit medlemsforening som hjelper entreprenører og vekstselskaper ved å koble dem gratis mot kompetanse og kapital.

Andre finansieringsmuligheter:

 • Validé
  Validé inkuberer innovative nye bedrifter med stort vekstpotensiale. De tilbyr rådgivning og oppfølging i en 2-års periode, i bytte mot avtalt eierandel.
 • Innovation dock
  Innovasjon Dock er et knutepunkt for gründere, innovatører og vekstselskaper i Stavanger og tilbyr kontor, co-arbeids- og konferansefasiliteter.