Registrering av bedrift

Alle som vil drive bedrift må registrere seg i Brønnøysundregistrene. Før du gjør det må du ha svar på en rekke spørsmål.

Før du registrerer deg i Brønnøysundregisteret, må du ha klar svar på følgende spørsmål:
1. Er finansieringen i orden?
2. Hva skal foretaket hete? Krav til navn. Sjekk om navnet er ledig.
3. Sjekk om bedriftsnavnet ditt kan brukes som domenenavn for hjemmeside på Internett.
4. Hva er adressen til virksomheten?
5. Hvem skal være kontaktperson?
6. Hva slags selskapsform velger du?
7. Har du de rette tillatelser? Dette gjelder særlig drift innen servering, renhold, godstransport på vei, drosjeløyve og annen persontransport, bygg- og anlegg og bemanningsbyrå.
8. Du må ha en nøyaktig beskrivelse av den næringsvirksomhet som skal drives:
  • Hvem skal være daglig leder, innehaver, forretningsfører eller annen kontaktperson?
  • Hvem skal signere for selskapet?
9. Dersom du velger aksjeselskap som selskapsform, må du også ha klart for deg (gjelder ikke for enkeltpersonsforetak):

Når du er klar til å etablere eget foretak, finner du skjema for etablering av bedrift hos www.altinn.no