Styringsgruppen

Styringsgruppen vår består av syv representanter fra ulike aktører.


  • Mette Fossan, Rogaland fylkeskommune, leder
  • Per Velde, Karmøy kommune
  • Gry Isabel Sannes, Sola kommune
  • Eli Munkeby Serigstad, Statsforvalteren i Rogaland
  • Øyvind Lundbakk, Ryfylke IKS
  • Nina Othilie Høiland, Sandnes kommune
  • Kjetil Slettebø, Bjerkreim kommune

Skape, referent

Innovasjon Norge og NAV Rogaland holdes orientert, og kan møte i styringsgruppen etter ønske med observatørstatus.