Styringsgruppen

Styringsgruppen vår består av syv representanter fra ulike aktører.


  • Mette Fossan, Rogaland Fylkeskommune, leder
  • Inger Kallevik Håvik, Haugaland Vekst
  • Christina Stangeland, Stavanger kommune
  • Annabell Pflüger, Statsforvalteren i Rogaland
  • Geir Ims, Ryfylke IKS
  • Nina Othilie Høiland, Sandnes kommune
  • Kjetil Slettebø, Bjerkreim kommune

Rudolf Hansen, Skape, referent

Innovasjon Norge og NAV Rogaland holdes orientert, og kan møte i styringsgruppen etter ønske med observatørstatus.