Vita Veritas

Ingebjørg S. Hafnor har startet franchise-virksomhet som livshistorieformidler med firmaet Vita Veritas. Vita Veritas hjelper folk til å dokumentere og ta vare på sin livshistorie, og å gi den videre til etterkommerne. Ved hjelp av seks samtaler og intervjuer kommer livshistorien frem, og resultatet blir publisert i bokform.

Hvorfor egen bedrift?

Egentlig var det litt tilfeldig at Ingebjørg startet egen bedrift. Hun har i flere år jobbet som vikar, men har i mange år hatt tanken om å starte for seg selv. Ønsket var å gjøre noe annerledes og spennende. Hun kom over en artikkel i Dagens Næringsliv om Vita Veritas-modellen, og synes dette virket svært spennende. På grunnlag av dette reiste hun til grunnleggeren Anette Holt i Sandefjord, og dette ble starten på hennes egen franchise-virksomhet i Sandnes i september 2009.

Hva har vært viktig i planleggingsfasen?

Konseptet var klart, og det gjorde det litt lettere å starte for seg selv, og si opp sin faste jobb. Ingebjørg har kastet seg ut i det å drive sin egen virksomhet. En av utfordringene i den forbindelse er blant annet at hun nå også må jobbe som en aktiv selger for å markedsføre sitt produkt. Som franchise-virksomhet er bedriftsfilosofien i stor grad fastsatt, noe som gjør det enklere å planlegge hvordan bedriften skal drives. For å komme i gang i dette distriktet har det vært nødvendig å blant annet holde foredrag i ulike forsamlinger, for å fortelle om sitt produkt. Alt er nytt og uvant, men etter hvert blir hun mer dreven i å gjøre disse nye tingene.

Hun kan fortelle at hun har hatt god støtte fra ektemann og familie, og mener at dette har vært veldig viktig i planleggings- og oppstartfasen.

Vita.jpeg#asset:858

Har du tatt etablererkurs eller fått veiledning?

Ingebjørg har erfaring fra arbeidslivet. I tillegg har hun tatt kurs i selvutvikling og coaching. Hun har fått råd og veiledning fra Anette Holt som er grunnleggeren av konseptet, og bruker henne som rådgiver. Som franchisetaker har hun fordelen av å være knyttet opp i et nettverk hvor den andre i nettet kan benyttes som rådgivere, og hvor de har ulike arrangement som arena.

Hva har vært positivt og negativt med å starte bedrift?

Det å være sin egen sjef gir en god frihet. Nye utfordringer er spennende og positivt! For øyeblikket har hun kontor hjemme i Stavanger, og dette kan til tider være litt negativt - det kunne vært nyttig å jobbe i et større nettverk. En annen utfordring har vært salgsarbeid - dette er en uvant aktivitet som krever mye arbeid, og noen ganger kan dette være litt tungt. Ingebjørg har stor tro på konseptet og jobber aktivt med telefoner og salgsarbeid. Etter hvert finner man effektive måter å jobbe på, slik at dette kan gjøres på en god måte.

Har du noen gode råd til andre som går med etablerertanker?

Hvis man kjenner at man vil starte bedrift, så bør man gjøre det! Det er viktig å ikke angre på noe man ikke har gjort. Ta kontakt med andre som har startet for seg selv for å få gode råd underveis - det er nyttig og kjekt å knytte til seg et nettverk. Det kan være lurt å ha en struktur på hva som er jobb og hva som er fritid. Jobb aktivt med markedsføring, og ta kontakt med massemedia for å få omtale om din bedrift.

Les mer om Vita Veritas eller mail ingebjorg@vitaveritas.no