Matsafari

Arne Hatløy har etablert selskapet Matsafari som tilbyr arrangementer innen teambuilding og blåturer i kombinasjon med natur- og matopplevelser.

Hvorfor egen bedrift?

Mistrivsel i tidligere jobb førte til at Arne Hatløy fikk lyst til å skape noe eget. Fordi han er glad i kombinasjonen friluftsliv, natur og mat ønsket han å etablere et tilbud til næringslivet som er litt røffere enn vanlig og hvor medmenneskelighet settes i fokus.

Hva har vært viktig i planleggingsfasen?

Familien måtte være med for å få dette til. Hatløy kan fortelle at det var viktig å lage et realistisk budsjett som viste om det i det hele tatt var mulig å få til en bedrift med positiv økonomi. Det å sette mål er viktig, og målene for 2007 er stort sett nådd. Målene for 2008 er allerede bestemt.

Har du tatt etablererkurs eller fått veiledning?

I forbindelse med planleggingen gjennomførte han kurs i regi av Skape.no. Det første kurset var et introduksjonskurs hvor han fikk god veiledning i forbindelse med hva slags type firma han skulle etablere. Før kurset følte han at dette var vanskelige beslutninger å ta, i mangel av kunnskap om regler og lover for bedriftsetablering. I tillegg tok han et mer langvarig etablererkurs som ga god innsikt i forretningsdrift og utvikling. Selskapet ble for øvrig registrert i februar 2007, og veien blir litt til mens man går.

Hva har vært positivt med å starte bedrift?

Det har vært en kjekk utvikling hele veien. Det er travelt, men når man jobber for seg selv kan man selv styre hva som skal gjøres og det er veldig positivt. Direkte dialog med egne kunder gjør det enklere å ta bestemmelser, kontra det å jobbe i en stor bedrift. Hatløy driver selskapet alene per i dag, men samarbeider også med Naturguide i forbindelse med sine arrangementer, og leier inn ekstra bemanning når det er behov for det.

Det negative er usikkerheten med hensyn til inntekt; man har ingen sikkerhetsline. Markedsføring av bedriften er den aktiviteten som har vært tyngst, og i den forbindelse har det vært viktig å bruke kontaktnett og bekjente.

Matsafari.jpeg#asset:849


Har du noen gode råd til andre som går med etablerertanker?
Etabler en bedrift som er i samsvar med egne interesser, og det man brenner for! Det er veldig viktig, for det kan bli mye jobb, og når man trives med jobben blir den lysbetont. Ta etablererkurs i forkant og underveis. Det som skremte Hatløy mest var alle forhold til offentlige instanser skatt, moms og lignende. Kurs og veiledning var viktig i den sammenheng.

Les mer om Matsafari

Matsafari2.jpeg#asset:850

Alle foto: Njål Vadla