Skape Gründer Forum (Jæren) 14. mars 2023

Skape Gründer Forum er en sammenkomst der formålet er å Skape en møteplass der gründere og de gode hjelpere møtes.

Skape Gründer Forum er et initiativ i regi Skape, med mål om å tilby et møtested for gründere samt gi faglig påfyll og motivasjon. Skape Gründer Forum arrangeres på kveldstid 1-2 ganger i året, og er gratis! Her kan du få faglig påfyll, mingle med andre etablerere, få inspirasjon og knytte kontakter med andre som også har startet og driver egen bedrift!

Praktisk informasjon:
Tid: Tirsdag, 14. Mars kl. 17:30 - 21:00
Sted: Forum Jæren (Høyhuset) 18 etasje, Hetlandsgata 9, 4344 Bryne
Gratis!

God mat serveres.

PROGRAM:

17.30 - 18.00 Registrering og mingling

18.00 – 18.05 Velkommen av Stig Ole Sunde, Etableringsrådgiver Skape

18.05 – 18.25 Høst & Vår ved Elsa Nedrebø og Gunn Auglend Nedrebø, Gründere

18.25 – 18.45 Validé ved Jon Trygve Kjerstad, Forretningsutvikler og tidligere gründer

18.50 – 19.40 Mat & nettverksbygging

19.40 - 20.00 Grensesnitt ved Bjørnar Tollaksen, Daglig leder

20.00 – 20.20 Innovasjon Norge ved Fredrik Hetlelid Pedersen

20.20 – 20.40 Salg ved Hortzy Waldemann, Daglig leder 10x Agency

20.40 20.50 Vekstpartner ved Atle Riskedal

20.50 – 21.00 Oppsummering ved Næringssjef John-Erik Rørheim

For nærmere informasjon kontakt:
Rudolf Hansen – mobil: 974 67 981 - rudolf.hansen@skape.no
Ådne Werge Christensen - mobil: 986 45 799 - adne.christensen@skape.no
Stig Ole Sunde - mobil: 959 90 337 - stig.ole.sunde@skape.no

Påmeldingsskjema