Seminar aksjonæravtaler & arbeidsrett, 1. februar 2024 (Stavanger)

Når bør aksjonærer inngå en aksjonæravtale og hva er formålet med slike avtaler? Hva bør stå i en arbeidsavtale og hva er viktig å huske på i prøvetiden? Haver Advokatfirma AS vil gjennomgå aksjonæravtaler og arbeidsrett.

Tidspunkt: Torsdag 1. februar, fra kl. 17:00-19:30. Oppmøte 16:45.
Sted: Måltidets Hus (bygg I 7), Innovasjonsparken, Richard Johnsensgate 4
Pris:
Gratis
Det legges opp til minglepauser og individuelle spørsmål.

Når bør aksjonærer inngå en aksjonæravtale og hva er formålet med slike avtaler? Vi tar for oss eksempler vi erfarer kan være aktuelle å regulere i aksjonæravtaler for å skreddersy løsninger for aksjonærene, med vekt på selskaper i oppstartsfasen. Vi gjennomgår arbeidsforholdet fra oppstart og til avslutning. Hva bør stå i en arbeidsavtale og hva er viktig å huske på i prøvetiden? Vi ser også på hva som kan gi grunnlag for oppsigelse, og hva som er forskjell på oppsigelse i og etter prøvetid.

Haver Advokatfirma AS er et tverrfaglig advokatfirma med kompetanse innen skatt, avgift, selskapsrett, kontraktsrett, arbeidsrett og eiendom m.m.

For nærmere informasjon kontakt:
Rudolf Hansen – tlf: 974 67 981 - rudolf.hansen@skape.no
Ådne Werge Christensen - mobil: 986 45 799 - adne.christensen@skape.no
Reidun Sofie Ytreland - mobil: 920 72 656 - reidun.sofie.ytreland@skape.no

Kursbetingelser:
Tilbudene våre er betalt av det offentlige, og derfor gratis for deg. Så hvis du uteblir fra en påmelding uten å melde fra til post@skape.no, minst 24 timer før kurset ser vi oss nødt til å fakturere deg kr. 300,-.

Påmeldingsskjema