Økonomistyring

Bli med på et spennende kurs om økonomistyring. Kurset er praktisk rettet og vil gi deg nyttig kunnskap for din gründervirksomhet.

Praktisk informasjon:
Tid: Tirsdag 19. november 2024 kl. 09:00 - 15:30 (oppmøte kl. 08:45)
Sted: Gründerloftet, Smedasundet 66, 5528 Haugesund
Påmeldingsfrist: 2 dager før kursstart
Pris: 500,-I kurset vil deltakerne kunne spille seg fram til økonomiforståelse gjennom Økonomi Illustrator®. Deltakerne blir satt i grupper og arbeider sammen om en gitt case. Gruppen fungerer som et styre for bedriften, som de følger over en periode på fire år. Sammen må de ta tøffe strategivalg og avgjørelser om bedriftens økonomi og framtid - skal de investere i nytt produksjonsutstyr, betale ned lån og liknende? I tillegg lærer deltakerne om hvordan sette opp et resultatregnskap og balanse, og hvordan regne ut nøkkeltall. Kurset er svært nyttig, og en ser at deltakerne fra dette kurset tar med seg kunnskapen over i egen gründervirksomhet.

Det legges opp til minglepauser

For nærmere informasjon kontakt:
Rudolf Hansen – mobil: 974 67 981 - rudolf.hansen@skape.no
Reidun Sofie Ytreland - mobil: 920 72 656 - reidun.sofie.ytreland@skape.no
Camilla Torvik Tønne - mobil: 400 81 269 - camilla.torvik.tonne@skape.no

Kursbetingelser:
Egenandel for Skapes kurs faktureres etter at kurs er gjennomført. Faktura utstedes av Rogaland Fylkeskommune, men det fremgår at den gjelder Skape kurs,

Avmelding kan gjøres, men den må være skriftlig og sendes som e-post til Skape senest 48 timer før kursstart. Påmeldte som ikke møter, eller sender avmelding senere enn 48 timer før kursstart, faktureres full egenandel for kurset.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte.

Påmeldingsskjema