Haugalandskonferansen 20.mai

Lokale – nasjonale og internasjonale foredragsholdere på scenen. “Hele” regionens næringsliv i salen.

Påmelding her