Bykonferansen 2022

Kva betyr eit sterkt regionsenter for at unge gründerar skal etablera seg på Jæren? Kan ny jordbruksteknologi styrka næringslivet, og korleis skal me reisa meir kollektivt og miljøvenleg på Jæren?

Velkommen til Bykonferansen 2022

Bryne, regionsenteret på Jæren.

Bykonferansen 2022 torsdag 10. november på Bryne kino.

I tillegg til inspirerande og tankevekkande føredrag, får du treffa spennande folk frå kommune- og næringslivet. Det er tid til drøs både før programmet startar, i pausane og under lunsjen.

Etter sjølve konferansen er det trerettars middag på Hotell Jæren med moglegheit for mingling med både kjende og ukjende.

Bykonferansen 2022 vert arrangert av Bryne Næringsforening, styringsgruppa for byutviklingsprosjektet og Time kommune. Har du spørsmål om konferansen kan du ta kontakt med oss på telefon 51 77 60 00 eller e-post bykonferansen@time.kommune.no

Nettside og påmelding: Her