Seminar: Offentlige anskaffelser, 17. oktober 2023, 12:30-14:00, Stavanger

Er du eller ønsker du å bli en leverandør som selger varer og tjenester til det offentlige? Her vil du få grunnleggende informasjon om fremgangsmåte, mulig kommunikasjon med innkjøperne, innovative anskaffelser og få tips om anskaffelsesregelverket.

Praktisk informasjon:
Dato: 17. oktober 2023
Tid: kl. 12:30 – kl. 14:00, oppmøte kl. 12:15
Sted: Måltidets/Havets Hus (Bygg I 7) - Innovasjonsparken Stavanger, Prof. Olav Hanssensvei 7A, Stavanger
Pris: Gratis

Hvordan sikrer vi oss at leverandører har innsikt i det offentliges behov og innkjøperne i nye løsninger fra næringslivet?

Stat, kommuner og fylker handler hvert år inn varer tjenester for nærmere 700 milliarder kroner fra det private. - Å etterspørre nye eller bedre løsninger som bedre tilfredsstiller samfunnets behov, er innovative anskaffelser. Det offentlige må ta stilling til produkter som ikke foreløpig er på markedet. Hvordan skal man navigere i landskapet for en best mulig bærekraftig utvikling? Krav til at det offentlige skal gå foran og vise vei i transformasjonen, stiller også krav til alle bedriftene som skal delta i anbudsprosessene.

Her vil du få grunnleggende informasjon om fremgangsmåte, mulig kommunikasjon med innkjøperne, innovative anskaffelser og få tips om anskaffelsesregelverket.

Målgruppen for møtet er leverandører som selger eller ønsker å selge varer og tjenester til det offentlige.

Stig Bang-Andersen er seniorrådgiver i NHO for nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og har sin bakgrunn både fra oppdragsgiver- og oppdragstakersiden. Han har særlig ansvar for innovative anskaffelser i fylkene Vestland, Rogaland og Agder. Leverandørutviklingsprogrammet er pådriver for at statlige og kommunale virksomheter skal skape innovasjon gjennom sine anskaffelser. Arbeidet understøtter og forener innsatsen på deler av regjeringens, statens, fylkeskommunenes, kommunenes, virkemiddelapparatets og næringslivets tiltak på området.


For nærmere informasjon kontakt:

Rudolf Hansen – mobil: 974 67 981 - rudolf.hansen@skape.no
Ådne Werge Christensen - mobil: 986 45 799 - adne.christensen@skape.no
Reidun Sofie Ytreland - mobil 920 72 656 - reidun.sofie.ytreland@skape.no

Kursbetingelser:
Er kurset eller seminaret gratis er det følgende vilkår: Tilbudene våre er betalt av det offentlige, og derfor gratis for deg. Dersom du uteblir fra en påmelding uten å melde fra til post@skape.no, minst 24 timer før kurset, ser vi oss nødt til å fakturere deg kr. 300,-.

Påmeldingsskjema