Økonomikurs, 6. mars kl 0900 - 1530, Bryne

Heldagskurs om økonomi. Kurset er svært nyttig, og en ser at deltakerne fra dette kurset tar med seg kunnskapen over i egen gründervirksomhet . Pris: 500 NOK

I kurset vil deltakerne kunne spille seg fram til økonomiforståelse gjennom Økonomi Illustrator®. Deltakerne blir satt i grupper og arbeider sammen om en gitt case. Gruppen fungerer som et styre for bedriften, som de følger over in periode på fire år. Sammen må de ta tøffe strategivalg og avgjørelser om bedriftens økonomi og framtid - skal de investere i nytt produksjonsutstyr, betale ned lån og liknende? I tillegg lærer deltakerne om hvordan sette opp et resultatregnskap og balanse, og hvordan regne ut nøkkeltall. Kurset er svært nyttig, og en ser at deltakerne fra dette kurset tar med seg kunnskapen over i egen gründervirksomhet.

Praktisk informasjon:
Dato: 6. Mars 2024
Tid: kl. 08:30 - 15:30, oppmøte kl. 08:15!
Sted: Forum Jæren - 18 etasje, Hetlandsgata 9
Pris: 500,- kr


Det legges opp til minglepauser.

For nærmere informasjon kontakt:
Rudolf Hansen – mobil: 974 67 981 - rudolf.hansen@skape.no
Reidun Sofie Ytreland - mobil: 920 72 656 - reidun.sofie.ytreland@skape.no

Kursbetingelser:
Avmelding kan gjøres, men den må være skriftlig og sendes som e-post til Skape senest 48 timer før kursstart. Påmeldte som ikke møter, eller sender avmelding senere enn 48 timer før kursstart, faktureres full egenandel for kurset. Egenandel for Skapes kurs faktureres etter at kurs er gjennomført. Faktura utstedes av Rogaland Fylkeskommune, men det fremgår at den gjelder Skape kurs, inkl. kurstittel og dato/sted.

Påmeldingsskjema