Samling for gründermiljøet på Rennesøy

15.august ble det arrangert samling for gründere på Rennesøy. Det ble gode diskusjoner og deltakerne var engasjerte, og delte med sine erfaringer og kunnskap. Skape takker for en fin arbeidsdag med dere.