Ansatte og timelister mal

Her finner du mal for ansatte og timelister

Timelisten holder oversikt over hvor mange timer en ansatt har arbeidet over en gitt periode. 

 

Last ned:

 
Bottomline